Grafika zawierająca najważniejsze inwestycje MiG Pleszew na 2024 rok.

Prorozwojowy budżet uchwalony

Zbliżający się nowy rok przyniesie kolejne inwestycje w gminie Pleszew. Jak mówi burmistrz, budżet na 2024 to budżet prorozwojowy. Na większość inwestycji samorząd pozyskał dofinansowania ze środków zewnętrznych. Część to kontynuacja dotychczasowych prac. Jakie inwestycje powstaną w gminie i ile środków przeznaczono na ten cel?

Tuż przed końcem roku Rada Miejska w Pleszewie podczas sesji uchwaliła budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok. Zaplanowano w nim wiele inwestycji. Część to drobne prace, a kilka z nich to duże zadania rozłożone na kolejne lata. Przesłanek do projektowania budżetu na 2024 roku było kilka. Jedną z nich było przygotowywanie i opracowanie koncepcji przyszłych inwestycji, aby móc szybko aplikować o środki zewnętrzne, które często wymagają gotowych projektów. Część to natomiast realizacja obietnic złożonych w kampanii wyborczej – mówi Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2024 rok wynosi 195,3 mln zł. Planowane dochody są na poziomie 166 317 143,60 zł, a więc o 0,77 % mniej w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast wydatki planowane są na poziomie blisko 190 mln zł, co daje spadek o 2,11% do 2023 roku. Największe kwoty pochłania oczywiście oświata i wychowanie, ale również administracja, gospodarka komunalna, rodzina i pomoc społeczna. Samorząd planuje przeznaczyć na inwestycje 43,6 mln zł. Co zatem zmieni się w gminie Pleszew?

Obecnie największą planowaną inwestycją jest budowa centralnej stacji wodociągowej przy ul. Kaliskiej i kontynuacja rozpoczętej już budowy Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej – tłumaczy Arkadiusz Ptak. Compact Lab Pleszew ma być inkubatorem przedsiębiorczości, gdzie fachowe wsparcie oraz przestrzeń coworkingową w starcie biznesu otrzymają młodzi przedsiębiorcy, a organizacje pozarządowe możliwość rozwoju. Całość uzupełniona zostanie o zaplecze konferencyjne, gastronomiczne i hotel.

Nie zabraknie również inwestycji realizowanych na wsiach. Mieszkańcy terenów wiejskich zyskają m.in. nowe chodniki w Lubomierzu i Taczanowie Pierwszym, boisko w Taczanowie Drugim i boisko szkolne w Kuczkowie, nowe wiaty drewniane i altany rekreacyjne. Doposażane będą również place zabaw i siłownie zewnętrzne, przebudowanych zostanie kilka dróg gminnych, a wiele inwestycji dotyczyć będzie nowego oświetlenia czy modernizacji obiektów takich jak sale wiejskie.

W planach jest sporo inwestycji drogowych zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. W przyszłym roku zostanie podjęta kolejna próba zagospodarowania terenu przy dworcu w Kowalewie. W bieżącym roku zrezygnowaliśmy z tego zadania ze względu na zbyt wysokie oferty przetargowe. Dużą inwestycją będzie przebudowa ulicy Zygmunta Starego oraz budowa drogi przy ul. 70 Pułku Piechoty – informuje Andrzej Jędruszek, zastępca burmistrza. Ostatnia ma usprawnić mieszkańcom wyjazd z nowego osiedla powstałego przy ul. Armii Poznań oraz przyszłym najemcom bloków, których budowę planuje samorząd miejsko-gminny.

Nie zabraknie inwestycji w oświatę oraz budynki będące w zasobach Miasta i Gminy Pleszew. Kapitalny remont przejdzie kamienica przy ul. Ogrodowej 1. Zmodernizowany zostanie również budynek ratusza, który doczeka się nowego dachu oraz elewacji. Podobną modernizację przejdzie budynek ZSP nr 1 w Pleszewie, który dodatkowo wyposażony zostanie w windę jeśli tylko samorząd pozyska środki zewnętrzne. Część środków inwestycyjnych zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji planowanych inwestycji, aby móc aplikować o dofinansowania z zewnątrz.

Projekt prorozwojowego budżetu przedstawił na sesji Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, a Rada Miejska przyjęła go jednogłośnie.

Grafika zawierająca najważniejsze inwestycje MiG Pleszew na 2024 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *