zdjęcie przedstawiające ławeczkę 3D, która jest usytuowana na Stadionie Miejskim w Pleszewie

Innowacyjna ławka 3D na Stadionie Miejskim

Nowe miejsce rekreacji powstało w Pleszewie. Na Stadionie Miejskim, w pobliżu urządzeń do street workoutu, stanęła ławeczka 3D. Nowoczesny obiekt złożony jest z kliku modułów.

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenie Edukacyjne m. Królowej Jadwigi w Pleszewie zrealizowało zadanie „Urządzanie strefy rekreacyjnej z ławką przestrzenną 3D na działce 2488, ark. Mapy 39, obręb miasto Pleszew”.

Zamontowano ławkę przestrzenną 3D z betonu architektonicznego, złożoną z kilku modułów w tym z oparciem.

Nazwa LGD: Stowarzyszenie ,,Wspólnie dla Przyszłości”

zdjęcie przedstawiające ławeczkę 3D, która jest usytuowana na Stadionie Miejskim w Pleszewie

logotypy funduszy unijnych i stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *