uczniowie szkół korzystający z nowoczesnego sprzętu pomagającego w sprawniejszym przyswajaniu wiedzy

Zasady i harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli

Zbliża się termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół i przedszkoli Miasta i Gminy Pleszew. Sprawdź, kto może wziąć w niej udział i jakie są terminy składania wniosków.

Rekrutacja do szkół podstawowych rozpocznie się 19 lutego, natomiast do przedszkoli 5 marca br. Wcześniej, od 19 lutego w przedszkolach składać deklaracje będą rodzice, których dzieci do placówek już uczęszczają i wyrażają chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Szkoły podstawowe

Aby zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej należy pobrać wniosek z danej placówki i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów złożyć w sekretariacie szkoły. Etap ten potrwa od 19.02.2024r. – 15.03.2024 r. Następnie komisja rekrutacyjna zweryfikuje wnioski i poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach 9-17 kwietnia 2024r. rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Przedszkola

W przypadku publicznych przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Pleszew pierwszej czynności rekrutacyjnej dokonać muszą rodzice dzieci już uczęszczających do placówek. W terminie od 19 do 26 lutego należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Właściwa rekrutacja do przedszkoli rozpoczyna się 5 marca i trwa do 19 marca do godziny 12:00. Jest to rekrutacja internetowa, po której wygenerowane wnioski z systemu składa się wraz z niezbędnymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Komisja zweryfikuje zgłoszenia i poda do publicznej wiadomości listy kandydatów po 5 kwietnia 2024 r. Następnie w dniach od 8-19 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia kandydata i na tej podstawie w maju może rozpocząć się postępowanie uzupełniające.

Platforma rekrutacyjna zostanie uruchomiona w dniu rozpoczęcia zapisów do przedszkoli. Należy pamiętać, że wniosek wygenerowany przez system trzeba złożyć w placówce pierwszego wyboru – informuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy pleszewskiego ratusza.

Zarządzenie nr 6/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Zarządzenie nr 7/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2024 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *