Logotyp Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich w Pleszewie: co z mobilnością miejską?

XXIV seminarium Forum Rozwoju Lokalnego odbyło się w Zajezdni Kultury. Przedstawiciele miast  rozmawiali o zrównoważonej mobilności miejskiej. To kluczowe zagadnienie dla rozwoju miast i poprawy jakości życia mieszkańców. 


Tematy dyskusji to m.in.:

  • Racjonalne współistnienie różnych środków transportu, z naciskiem na komunikację miejską rowerową i pieszą
  • Zmiany w przestrzeni miejskiej – redukcja miejsc parkingowych, wprowadzane opłaty, ulice oddawane rowerzystom i pieszym.
  • Zmiany klimatyczne, wskazujące kierunek rozwoju mobilności.
  • Problem braku transportu publicznego w wielu polskich sołectwach.

 

Zobacz zapis ze spotkania (video) – przejdź