Ruszyła budowa nowej drogi

Ma za zadanie odciążyć ruch samochodów dostawczych, a także pomóc firmom w rozwoju i tworzeniu nowych miejsc pracy. Niedawno rozpoczęły się prace przy inwestycji. Mowa o drodze 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną w Pleszewie.

Droga ta ma znaczenie dla rozwoju gminy i to z kilku powodów. Inwestycja powstaje przede wszystkim po to, by odciążyć ruch samochodów dostawczych w Tomaszewie i na ul. Szenica. Obecnie to właśnie tymi odcinkami odbywa się transport do firm umiejscowionych przy drodze krajowej, gdzie nie ma możliwości zjazdu do siedzib przedsiębiorstw. Jedna z tych firm planuje rozbudowę, a co za tym idzie, da miejsca pracy kolejnym pleszewianom. –Przy nowej drodze znajdują się również działki będące własnością Miasta i Gminy Pleszew. Inwestycja ma więc również pomóc w przyciągnięciu inwestorów na te tereny – podkreśla zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek.

Prace przy inwestycji już się rozpoczęły. Projekt przewiduje budowę odcinka drogi o długości 960 m, skrzyżowania z drogą biegnącą na Korzkwy, jezdnię ze zjazdami gospodarczymi i rowem odwadniającym. Koszt przedsięwzięcia to 1,9 mln zł, jednak aż 1,5 mln zł Pleszew pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

flaga Polski oraz godło

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną w Pleszewie”

DOFINANSOWANIE: 1.525.359,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  1.910.022,74 zł

Zamówienie pn. „Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną

obejmuje wykonanie między innymi:

a) robót rozbiórkowych, wycinki drzew i krzewów,
b) budowy skrzyżowania z drogą powiatową  nr 4335P,
c) budowy dwóch przepustów o średnicy 500mm, o długości 11,40m i 10,0m – pod koroną drogi,
d) budowy 22 przepustów o średnicy 400mm pod zjazdami gospodarczymi – po lewej stronie,
e) budowy jezdni bitumicznej o szerokości 6,0m – o długości około 0,92km,
f) utwardzenia poboczy kruszywem łamanym  – szer. 1m,
g) nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach gospodarczych (zjazdy o max. szerokości 6,0m),
h) nowej warstwy ścieralnej w obrębie skrzyżowań z istniejącymi drogami,
i) rowu przydrożnego otwartego o długości 949,7m, przekroju trapezowym, szerokości dna 40cm i głębokości minimalnej 50cm
j) oznakowania poziomego i pionowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *