Grafika przedstawia osobę pchającą wózek inwalidzki przez alejki parkowe.

Nowe usługi społeczne dla potrzebujących

Kolejne udogodnienia dla chorych i potrzebujących powstają w Mieście i Gminie Pleszew. Samorząd wdraża programy, które pomogą osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Z czego konkretnie będą mogli skorzystać?

Pomoc społeczna to coraz częściej wymieniany obszar w kontekście przyszłych inwestycji. Jako że nasze społeczeństwo się starzeje, a rodziny wielopokoleniowe to już przeszłość, konieczna jest troska o osoby starsze, chore i nieaktywne zawodowo, które nie mają na kogo liczyć. O ile kilka lat temu ważnym obszarem naszej działalności była infrastruktura, tak w chwili obecnej istotne jest zagwarantowanie opieki osobom nieaktywnym zawodowo – mówi Arkadiusz Ptak, burmistrz MiG Pleszew.

Aby pomagać w szczególnych sytuacjach i zaspokajać potrzeby osób starszych, chorych, niezaradnych oraz takich, które tej pomocy potrzebują, w miejscu MGOPSu w Pleszewie powstało Centrum Usług Społecznych. To właśnie tam realizowane będą kolejne programy społeczne, które właśnie wdrażają władze miasta.

Jednym z nowych programów, w którym Pleszew bierze udział po raz pierwszy jest asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wsparcie mogą uzyskać dzieci do 16. roku z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Wsparcie mogą uzyskać też osoby dorosłe z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Łącznie z programu skorzystają 23 osoby niepełnosprawne oraz 40 asystentów – tłumaczy Izabela Świątek, zastępca burmistrza. Kwota na realizację programu to 793 tysiące złotych, które pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kolejne 30 osób, które skorzystają z programu pomocowego to opiekunowie stale opiekujący się osobami z niepełnosprawnościami i wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki. Program „Opieka wytchnieniowa 2024” to 240 godzin opieki przypadającej na jedną osobę. Tu również środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota na realizację projektu to 367 tysięcy złotych.

Grafika przedstawia osobę pchającą wózek inwalidzki przez alejki parkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *