Na zdjęciu widać pięcioro samorządowców, którzy podają sobie dłonie

Jest decyzja. Pleszew w Aglomeracji.

Miasto i Gmina Pleszew 1 stycznia 2022 r. dołączyło do miast zrzeszonych w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Starania trwały kilka lat. Daje to o wiele większe możliwości rozwoju oraz pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO) jest samorządnym zrzeszeniem 24 gmin i powiatów. Pełni funkcję instytucji pośredniczącej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w ramach programów unijnych ściśle współpracując z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Na ostatnim posiedzeniu Rada SAKO przegłosowała wstąpienie Pleszewa w swoje szeregi. Zgodę na ten krok wyraziła wcześniej Rada Miejska w Pleszewie.

Starania o przystąpienie Pleszewa do SAKO trwały 7 lat. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nie dostrzegali bowiem żadnych powiązań społecznych czy gospodarczych z Kaliszem i Ostrowem. Pleszew sięgnął zatem po badania i analizy naukowe. Dokument badawczy pod nazwą „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych Pleszewa i jego otoczenia na tle procesów społeczno-gospodarczych w regionie” takie powiązania wykazał. Teraz samorząd może walczyć – wspólnie z Aglomeracją – o kolejne unijne pieniądze. – Jeżeli mamy rywalizować z innymi ośrodkami regionalnymi i subregionalnymi to taka instytucjonalna forma jak AKO jest najlepszym sposobem. To przede wszystkim rozwój i pozyskiwanie środków finansowych, zwłaszcza ze źródeł zewnętrznych, gdzie pojedyncza gmina nie ma szans na dofinansowanie. Stowarzyszenie daje wiele możliwości, np. w kwestii zintegrowanego transportu, szkolnictwa zawodowego czy poprawy jakości powietrza. To są płaszczyzny, na których miasta i gminy mogą współpracować – mówi Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa.

Dzięki Aglomeracji samorządy mogą sięgać po pieniądze w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Te skupiają się obecnie na trzech głównych aspektach: zmianie Klimatu w kontekście transportu publicznego, zieleni czy ścieżek rowerowych, rewitalizacji oraz szkolnictwie zawodowym.

Na zdjęciu widać pięcioro samorządowców, którzy podają sobie dłonie

Foto: FB Krystiana Kinastowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *