Przyjazne szkoły, także artystyczne

W Pleszewie dzieci, młodzież i rodzice znajdą rozbudowaną sieć szkół podstawowych, zawodowych oraz średnich - ogólnokształcących oraz technicznych. Wszystkie szczycą się doskonałą bazą edukacyjną i lokalową.

Zacznijmy od szkół podstawowych. Ich sieć obejmuje trzy placówki w samym Pleszewie oraz w miejscowościach podmiejskich: Lenartowicach, Kowalewie, Taczanowie II, Kuczkowie, Sowinie Błotnej. Placówki dysponują stale unowocześnianą bazą edukacyjną oraz obiektami sportowymi. Nauka przebiega w sposób przyjazny dla młodych ludzi, a grono pedagogiczne to osoby oddane pedagogice i kształceniu. Starsze dzieci w dotarciu do szkoły wspomaga także skoordynowana komunikacja miejska, w tym małe autobusy linii PL1 i PL2 pojawiające się na każdym przystanku średnio co 30 minut.

Na zdjeciu dzieci w klasie w czasie lekcji

Okazale prezentuje się również wybór szkół ponadpodstawowych. Dwa licea ogólnokształcące oferują rozszerzenia: biologiczno – chemiczne, matematyczne, geograficzne, psychologiczno – humanistyczne (wszystko Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica) oraz przyrodniczo – politechniczne, przyrodniczo – matematyczne (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące).

NLO_Pleszew - widok na salę lekcyjną

Działają również aż trzy szkoły oferujące kształcenie  zawodowe oraz średnie zawodowe dla młodzieży oraz dorosłych oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Wszystkie oferują szerokie spektrum kształcenia i wiele kierunków. Warto dodać, że Zespół Szkół Technicznych prowadzi klasy pod patronatem fabryki obrabiarek Famot Pleszew będącej częścią wiodącego na świecie koncernu DMG MORI.

Ofertę edukacyjną uzupełnia szkoła podstawowa przy Ochotniczych Hufcach Pracy w Pleszewie oraz Zespół Placówek Specjalnych pracujący z dziećmi potrzebującymi dedykowanego wsparcia w nauczaniu.

koncert młodej flecistki

Dzięki Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, pleszewska młodzież ma stworzone znakomite warunki do rozwoju artystycznego. Kształcenie odbywa się w klasach fortepianu, gitary, akordeonu, fletu poprzecznego, trąbki, saksofonu i skrzypiec. Instytucja ta dysponuje znakomitymi warunkami, miedzy innymi nową salą koncertową.

Tu znajdziesz informacje:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (szkoły podstawowe)
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1
Tel. 62 74 28 311
https://pleszew.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. B. Krzywoustego 4
Tel. 575 090 918
https://liceum.pleszew.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 38
Tel. 62 508 00 44
https://lopleszew.pl/

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Zielona 3
Tel. 62 74 21 165
https://zstpleszew.pl/

Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 36
Tel. 62 50 81 155
https://www.zsug.pl/

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie
63-300 Pleszew, Marszew 22
Tel. 62 74 21 361
https://www.marszew.pl/

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie
63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 21
Tel. 62 742 06 02
https://www.ohp.pl/

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Osiedlowa 1
Tel. 62 74 27 877
https://www.zps.pleszew.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie
63-300 Pleszew, al. Wojska Polskiego 7
Tel. 62 74 22 171
https://www.psmpleszew.pl/